גלישה
שייט

משומשים

PROWAVE - 7.11

2015, קרבון

מחיר: ₪3800
PROWAVE - 8.0

2014, קרבון

מחיר: ₪2800
PROWAVE - 9.6

2014, עבר תיקון

מחיר: ₪2400
PROWAVE - 7.11

2015, קרבון

מחיר: ₪3500
STYLEMASTER - 9.0

2017, קרבון

מחיר: ₪5800
BLEND - 11.2

2015, STARBOARD

מחיר: ₪3400
PRO - 7.5

2017, קרבון, STARBOARD

מחיר: ₪6300
PRO - 8.5

2014, קרבון, STARBOARD

מחיר: ₪3500
HIPER NUT - 8.0

starboard, 2016

מחיר: ₪3200
SLATE - 7.2

2015, JP

מחיר: ₪2900
x