גלישה
שייט

משומשים

PROWAVE - 8.0

2014, קרבון

מחיר: ₪3400
PROWAVE - 8.9

2015, קרבון

מחיר: ₪4200
PROWAVE - 9.6

2014, עבר תיקון

מחיר: ₪2400
STUBBY - 8.6

2016, קרבון

מחיר: ₪5700
WHOPPER - 10.0

2013, STARBOARD

מחיר: ₪2700
BLEND - 11.2

2015, STARBOARD

מחיר: ₪3400
PROWAVE - 8.5

2014, קרבון, STARBOARD

מחיר: ₪4000
HIPER NUT - 8.0

starboard, 2016

מחיר: ₪3200
SLATE - 7.2

2015, JP

מחיר: ₪2900
x