גלישה
שייט

סקייטים

HUNTINGTON HOP
Classic surf meets classic skate
מחיר: 1390 ש"ח
PESCADITO
High-Performance power in a compact size
מחיר: 1790 ש"ח
FISH
The World’s Best High-Performance Earth-Surfer
מחיר: 2590 ש"ח
LOGGER

Great stylish all around board  

מחיר: 2590 ש"ח
PINGER
The perfect blend of carving and noseriding
מחיר: 2890 ש"ח
CLASSIC
Own the board that changed everything
מחיר: 3250 ש"ח
x