גלישה
שייט

מכשירי קשר

IC-M25

מכשיר קשר ימי נייד - צף וקומפקטי

מחיר: ₪1095
IC-M36

מכשיר קשר ימי נייד - צף

מחיר: ₪1234
IC-M73

מכשיר קשר ימי נייד - HD

מחיר: ₪1478
IC-M323

מכשיר קשר ימי קבוע עם DSC

מחיר: ₪1135
IC-M506

מכשיר קשר ימי קבוע עם AIS

מחיר: ₪2995
x