גלישה
שייט

מכשירי קשר

IC-M25

מכשיר קשר ימי נייד - צף וקומפקטי

מחיר: ₪1125
IC-M36

מכשיר קשר ימי נייד - צף

מחיר: ₪1211
IC-M73

מכשיר קשר ימי נייד - HD

מחיר: ₪1632
IC-M323

מכשיר קשר ימי קבוע עם DSC

מחיר: ₪1175
IC-M506

מכשיר קשר ימי קבוע עם AIS

מחיר: ₪3053
x